Sportegyesület alapító közgyűlési okirata

Egyesület, Sportegyesület
Jegyzőkönyv
1. Egyesület/Sportegyesület neve:
……………………………………………………………………………………………………..
Egyesület/ Sportegyesület székhelye:
……………………………………………………………………………………………………..
2. A közgyűlés helye:………………………………………………………………………
3. A közgyűlés időpontja: …………..év …………….. hó………… nap ………óra ……..perc
4. A közgyűlés típusa:2
a) közgyűlés
b) megismételt közgyűlés
5. A közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.
6. Az ülésen jelen lévők által megválasztott
levezető elnök neve: …………………………………………………………………………….
jegyzőkönyvvezető neve:…………………………………………………………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő neve:………………………………………………………………………
A levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is.
7.3 A levezető elnök az ülést megnyitja és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
a) határozatképes.
b) nem határozatképes.
8.4 A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összehívása
a) szabályszerű.
b) nem szabályszerű.
9.5 Amennyiben az ülést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlés határoz az ülés megtarthatósága tekintetében.
9.1.6 A levezető elnök megállapítja, hogy a részvételre jogosultak legalább háromnegyede
a) jelen van.
b) nincs jelen.
9.2.7 A szavazás módja
a) nyílt.
b) titkos.
9.3.8 A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…….
Nem szavazók száma:……

9.4.9 A levezető elnök a 9.1., 9.2. és 9.3. pontokban foglaltak alapján megállapítja, hogy az ülés
a) megtartható.
b) nem tartható meg.
10.10 A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra:
10.1.…………………………………………………………………………………………………….
10.2.…………………………………………………………………………………………………….
10.3.…………………………………………………………………………………………………….
10.4.……………………………………………………………………………………………………
11.1.11 A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok szabályszerűen kerültek közlésre:
……………………………………………………………………………………………………………
11.2.12 A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok közlése nem volt szabályszerű:
……………………………………………………………………………………………………………
11.3.13 Szavazás a nem szabályszerűen közölt napirendi pontról14
11.3.1. Napirendi pont száma és tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………
A részvételre jogosultak legalább háromnegyede15
a) jelen van.
b) nincs jelen.
A szavazás eredménye:16
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag17
a) hozzájárult.
b) nem járult hozzá.
A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pont18
a) tárgyalható.
b) nem tárgyalható.
11.4.19 Napirend kiegészítése
11.4.1.20 A napirend alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére érkezett javaslat:
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlést összehívó szerv vagy személy21
a) a kérelmet elutasította.
b) a kérelemről nem döntött.
A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag
a) hozzájárult.
b) nem járult hozzá.

19 Akkor kell szavazásra bocsátani, ha kérelem érkezett napirend kiegészítése tárgyában a közgyűlést összehívó szervhez vagy személyhez, és a közgyűlést összehívó szerv vagy személy a napirend kiegészítése iránti kérelmet elutasította, vagy a kérelem tárgyában nem döntött. (Ptk. 3:73. § (1) és (2) bekezdés).

12. A levezető elnök a 10. pontban megjelölt napirendi pontok, a szabályszerűen nem közölt napirendi pontok, valamint
a napirend kiegészítése iránti kérelmek tárgyában hozott közgyűlési döntések alapján szavazásra bocsátja közgyűlés
napirendjét.
A szavazás eredménye:24
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
13. Határozathozatal az egyes napirendi pontok tárgyában
13.1.25
Napirendi pont száma és tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………
Elhangzott indítványok:26
……………………………………………………………………………………………………………
Közgyűlésen lezajlott fontosabb események:27
……………………………………………………………………………………………………………
Határozati javaslat:28
……………………………………………………………………………………………………………
Határozatképesség megállapítása:………………………………………………………………………..
Határozathozatal módja: nyílt/titkos.29
A szavazás eredménye:30
Támogató szavazatok száma:……
Ellenszavazatok száma:…….
Tartózkodás száma:…..
Nem szavazók száma:………
A határozat száma és pontos szövege:31 ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
14. A levezető elnök a közgyűlés ülését berekesztette.
Kelt: ………………………………….., ………………. év……………………… hó ………….. nap
………………………………………….. …………………………………………..
Levezető elnök aláírása Jegyzőkönyvvezető aláírása
…………………………………………..
Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

Vélemény, hozzászólás?