Jogi nyilatkozat

Felelősségi nyilatkozat
A honlapot dr Bodnár Klára Ügyvéd irodája (a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási szám 16089) üzemelteti az Ügyvédi Törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint. A szabályzatok – az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt – a www.magyarugyvedikamara.hu weboldalon találhatók.
A honlapon található információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.
A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre dr Bodnár Klára ügyvédnek nincs befolyással, ezért dr Bodnár Klára Ügyvéd nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat
A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet. Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a dr Bodnár Klára ügyvédre vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le,minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat.
A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.