Építési jog, Közigazgatási jog

Építési Jog

• Építéshatósági eljárásban való jogi képviselet,
• Építési hatóság által hozott határozatokkal szembeni bírósági
felülvizsgálati kérelem benyújtása,
• Építési ügyekben szakértői vélemények bekérése, szakértővel való
egyeztetés.

Társasházi Jog

• Társasházak alapítása, állandó képviselete,
• Egyezség kötése;
• Közös tulajdon megszüntetése;
• Jelzálogjog bejegyzés, törlése, közgyűlési határozatok megtámadása;
• Tetőtér beépítéssel kapcsolatban jogi képviselet ellátása;
• Alapító okirat készítése, módosítása;
• Szervezeti és működési szabályzat készítése;
• Házirend készítése;
• Fizetési meghagyások kibocsátása;
• Új építésű társasházaknál hibás teljesítés miatt perbeli képviselet;
• Egyeztető tárgyalások lefolytatása;
• Közművekkel való levelezés, esetleges perbeli képviselet;
• Társasház-kezelési és ingatlan-kezelési terv készítése;
• Társasházkezelők és közös képviselők peres és peren kívüli ügyeinek
jogi képviselete;