Munkajog

Elsősorban társaságok képviseletét biztosítjuk. Ügyfelek mikro, kis- és középvállalatok, nemzetközi háttérrel rendelkező cégek, a közoktatás, az egészségügy, a szociális szféra és a közművelődés területén tevékenykedő intézmények. Részükre teljes körű munkajogi szolgáltatást nyújtunk, különösen az alábbi kérdésekben:

 • A vállalkozás munkajogi átvilágítása, melynek célja a kockázatok csökkentése, megszüntetése, a munkaügyi bírság megelőzése
 • A társaságok képviselete munkaügyi felügyeleti eljárásban, munkaügyi ellenőrzés során.
 • Munkaszerződések készítése, aktualizálása, véleményezése.
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, munkáltatói szabályzatok készítése, véleményezése.
 • Vezetői munkaszerződések készítése, véleményezése.
 • Kirendelési megállapodás készítése cégcsoporton belül történő munkavégzés esetére.
 • Belső szabályzatok készítése, véleményezése (pl. cégautó-szabályzat, céges mobiltelefon és számítógép használatára vonatkozó szabályzat, adatvédelmi szabályzat, prémium szabályzat, bónusz szabályzat, megfigyelési szabályzat stb.).
 • Munkaidő-beosztással, munkarenddel, munkaidő-kerettel kapcsolatos tanácsadás. Munkaidő beosztására, rugalmas felhasználására kiterjedő tanácsadás, a munkaidő-keret optimalizálásának elvégzése.
 • Felmondás, azonnali hatályú megszüntetés, közös megegyezés készítése, véleményezése.
 • Képviselet munkaügyi vitában peren kívül, illetve bíróságok előtt.
 • Munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos jogi tanácsadás.
 • Munkaerő-kölcsönzés lebonyolítása, tanácsadás.
 • Tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetése során.
 • Leltárfelelősségi megállapodások készítése.
 • Jogi tanácsadás közalkalmazottakat, köztisztviselőket foglalkoztató munkáltatók számára.
 • Közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony létesítésével (pályázat, próbaidő, kinevezés) kapcsolatos jogi teendők elvégzése; kinevezés-módosítás elkészítése.
 • Közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony megszűnésekor és közalkalmazotti/közszolgálati jogviszony megszüntetése (közös megegyezés, áthelyezés, lemondás, rendkívüli lemondás, felmentés, csoportos létszámcsökkentés, végkielégítés, elbocsátás) esetén teljes körű tanácsadás, okiratszerkesztés.